Hoe werkt EasyLawyer?

EasyLawyer levert bedrijfsjuridische diensten aan het MKB tegen een vaste prijs. Waarom we dat doen? Door de hoge kosten van de advocatuur wordt de toegang tot het recht voor onder andere het MKB belemmerd. Dat wordt veroorzaakt door onvoldoende marktwerking en het niet transparant zijn van de markt voor bedrijfsjuridische dienstverlening. Weet u dat het vaak minimaal 50% goedkoper kan met behoud van kwaliteit?

Betaalbare juridische diensten

EasyLawyer vindt dat de toegang tot het recht voor het MKB drastisch moet verbeteren. Dat doen we door juridische diensten tegen betaalbare tarieven aan te bieden op basis van een duidelijke offerte. Door het maken van prijsafspraken per opdracht beschikt u over een instrument om de kosten voor juridische dienstverlening te beperken. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen achteraf te staan veroorzaakt door onverwacht hoge facturen.

Ervaren bedrijfsjuristen

Wij werken alleen met ervaren bedrijfsjuristen die worden geselecteerd op klantgerichtheid. Dat is de basis van onze bedrijfsjuridische dienstverlening. Onze bedrijfsjuristen zijn allen als zelfstandig ondernemer via een franchise formule bij ons aangesloten. Zij treden op als vertrouwenspersoon die de juridische zorg van de MKB ondernemer overneemt. Preventie en het voorkomen van juridische problemen is de kerntaak van onze bedrijfsjuristen.

Juridische bedrijfsanalyse

Door het uitvoeren van een juridische bedrijfsanalyse door onze juristen met de ondernemer worden juridische onvolkomenheden in de bedrijfsvoering zichtbaar gemaakt. Vervolgens wordt in overleg met de ondernemer vastgesteld waar juridisch onderhoud nodig is en op basis van een vaste prijs afgesproken welke juridische maatregelen moeten worden genomen en in de organisatie dienen te worden ingevoerd ter beperking en het wegnemen van de vastgestelde risico's.

De meest geschikte advocaat

In een enkel geval kan een procedure niet kan worden voorkomen. Ook bij een procedure willen ondernemers vooraf weten wat de totale kosten zijn. De kosten worden in hoge mate bepaald door de vraag of u als ondernemer bij de meest geschikte advocaat voor uw zaak terecht komt. Hoe geschikter een advocaat is voor uw zaak, hoe minder tijd hij nodig heeft om uw zaak te behandelen en hoe groter de kans dat hij uw zaak wint.

XS2Justice

Door onze samenwerking met ons zusterbedrijf XS2Justice kan EasyLawyer advocatenkantoren laten bieden op de zaken waarin geprocedeerd moet worden. Onze ervaring is dat het scherpste bod meestal van de meest geschikte advocaat afkomstig is.