EasyLawyer heeft experts op de volgende rechtsgebieden;

 • Algemene voorwaarden
  Het is voor ieder bedrijf van belang om goede algemene voorwaarden te hebben.

 • Ondernemingsrecht
  Het ondernemingsrecht bestrijkt een breed terrein van wet- en regelgeving.

 • Contractenrecht
  Wij maken op maat gemaakte contracten voor u of beoordelen reeds opgestelde contracten.

 • Arbeidsrecht
  Arbeidsverhoudingen in de meest brede zin van het woord.

 • Intellectuele eigendom (IE)
  Onder intellectuele eigendomsrechten worden de (exclusieve) rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest verstaan.

 • ICT Recht
  De digitalisering van de maatschappij en het ondernemen roept nieuwe rechtsvragen op.

 • Bestuursrecht
  Elke ondernemer krijgt met het bestuursrecht te maken. Denkt u maar eens aan vergunningen.

 • Huurrecht
  Heeft u wel de juiste huurovereenkomst voor uw bedrijfspand?

 • Verzekeringsrecht
  Bent u er van op de hoogte dat verzekeringen doorgaans niet alle schade dekken?