ICT Recht

De digitalisering van de maatschappij en het ondernemen roept nieuwe rechtsvragen op. Elke ondernemer heeft hiermee te maken. Heeft u softwarelicenties wel eens gecontroleerd op rechtmatigheid of heeft u een idee van wat wel en niet op websites mag worden gepubliceerd?

Rechtsgebied ICT

Het rechtsgebied dat gaat over informatie en communicatie technologie (ICT) is veelomvattend. Belangrijke aandachtsgebieden zijn onder andere:

  • Totstandkoming van overeenkomsten via internet
  • Aansprakelijkheid voor uitingen op internetsites
  • Bescherming domeinnamen, handelsnamen en merken (hier is een duidelijke relatie met het intellectuele eigendomsrecht)
  • Privacy en spamming
  • Licentieovereenkomsten