Bestuursrecht

Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Die besluiten kunnen gaan over een grote variëteit van onderwerpen en kunnen voor ondernemers ingrijpende gevolgen hebben. Daarom is ook het wettelijk uitgangspunt dat een bestuursorgaan alleen beslissingen mag nemen als de wet dat uitdrukkelijk toestaat. Elke ondernemer krijgt met het bestuursrecht te maken. Denkt u maar eens aan vergunningen.

Bestuursprocesrecht

In het bestuursrecht is ook geregeld wat een persoon of organisatie moet doen als hij het niet eens is met een besluit van de overheid. Dit onderdeel van het bestuursrecht heet het bestuursprocesrecht.

EasyLawyer heeft de expertise in huis om ondernemers te helpen in bestuursrechtelijke zaken.