Intellectuele eigendom (IE)

Intellectueel eigendom (IE) is een verzamelnaam voor een aantal rechten die terug kunnen worden gevonden in verschillende nationale en internationale wetten. Onder intellectuele eigendomsrechten worden de (exclusieve) rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest verstaan, dat kan dus ook een idee zijn. Per intellectueel eigendomsrecht verschillen de rechten en de rechthebbenden van aard, omvang en duur.

Tot het rechtsgebied intellectuele eigendomsrechten worden onder meer gerekend:

  • het auteursrecht
  • naburige rechten
  • portretrecht
  • octrooirecht
  • merkenrecht
  • modellenrecht
  • handelsnaamrecht
  • kwekersrecht
  • chipsrecht

relevante pagina: >> Merk- en modelregistratie