Bedrijven in moeilijkheden

Wist u dat nagenoeg de helft van de faillissementen kan worden voorkomen, onder meer door tijdig juridisch ingrijpen?
Ondernemen in het huidige economische klimaat is een uitdaging en de vraag naar ondersteuning neemt toe.

De ondersteuning die wij verlenen ligt onder meer op het gebied van:

  • arbeidsrechtelijke reorganisaties
  • reorganisaties van concernstructuren
  • herfinancieringen
  • debiteurenbeheer
  • incasso's
  • het aanpassen/herzien van contractuele afspraken en daarmee het versterken van de positie
  • bestuurdersaansprakelijkheid

Daarnaast beschikken we over bijzondere expertise als het gaat om doorstartstructuren, al dan niet via surseance of faillissement:
Stichting XS2Justice