Probleemoplossing

Doet er zich onverhoopt een juridisch probleem voor dan is EasyLawyer de partner om dit voor u op te lossen. Samen met u wordt de strategie bepaald en de juridische mogelijkheden onderzocht om het probleem te verhelpen. Uw wensen staan daarbij centraal.

Snelle en adequate oplossing van juridische problemen

Directe communicatie met uw wederpartij is bij de probleemoplossing cruciaal. Buiten dat EasyLawyer zich verdiept in uw kant van de zaak laat zij zich ook door uw wederpartij terdege informeren over hun standpunten en argumenten. Onze ervaring leert dat dit door de beide partijen als prettig wordt ervaren en een snelle en adequate oplossing van een juridisch probleem bevordert.

Hierin onderscheidt EasyLawyer zich van de handelwijze van een advocaat. Wanneer uw wederpartij een advocaat heeft ingeschakeld zal deze nooit rechtsreeks met u communiceren, alleen met een door u ingeschakelde advocaat. Deze door de Nederlandse Orde van Advocaten opgelegde werkwijze geldt voor EasyLawyer niet.